מדריך למילוי טופס 116ג - פריסת מענק החייב במס

*חובה לקרוא עמוד זה דרך מחשב. לא ניתן לראות את הטפסים במכשיר הטלפון. 

פרטים אישיים (של העובד)

לציין את סוג ההכנסה

ופרטי המשלם

לבחור את סוג הפריסה המבוקשת, קדימה או אחורה כולל שנות הפריסה. 

בפריסה אחורה יש לציין את ההכנסה המדוייקת לאותה שנה ולצרף טפסי 106 שיאמתו זאת.

בפריסה קדימה יש לרשום הכנסות צפויות.

להגיש טופס זה עם חתימה מקורית

 2020 כל הזכויות שמורות © בן-צבי תכנון פרישה

free-email-icon-2.jpg
6429865_preview_edited.png
580b57fcd9996e24bc43c543.png