top of page
הפנסיה החכמה דוח חודשי

רפורמת המסלולים הנכנסת ב1/7/2024

שלום לכל חברי הקהילה
להלן הסבר אודות הרפורמה המתבצעת המסלולי ההשקעה בקופות שלנו

על אילו סוגי חסכונות הרפורמה חלה?

הרפורמה תחול על כל מוצרי החיסכון: פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות ופוליסות חיסכון.

 

מה הרפורמה קובעת?

הרפורמה מסדירה את סוג המסלולים שכל חברה יכולה להציע לחוסכים, כאשר סוג המסלולים נקבע בשתי רמות:

תחילה, הרשות הגדירה חמישה אשכולות שונים, כאשר כל אשכול מייצג אופן השקעה אחר.

בתוך כל אשכול, הרשות הגדירה מספר מסלולים, ששמם אחיד בכל החברות, וכל מסלול מייצג תמהיל השקעות שונה.

לכן, החברות נאלצות למזג בין מסלולים מסוימים באופן שיתאים למבנה החדש.

מהם חמשת האשכולות?
האשכול הראשון - מסלולים עוקבי מדדים:

כל אחד מששת המסלולים שיוצעו עוקב אחר מדדים מסוימים. חלקם מוטים יותר לאג"ח, חלקם יותר למניות, כאשר כל מסלול יעקוב אחר שלושה מדדים לפחות, וישקיע בכל אחד בין 50%-10%, כך שהמספר המקסימלי של מדדים יעמוד על 10.

החריג היחיד הוא מסלול S&P 500, שכבר קיים היום במרבית החברות, ובו כספי החוסכים מושקעים באופן מלא במדד הדגל של השוק המניות האמריקאי.

האשכול השני - מסלולים סחירים:

בשונה מהאשכול הראשון, החברות לא ישקיעו רק במדדים אלא יוכלו להשקיע בכל השקעה סחירה,

כלומר השקעה במניות ואג"ח בשוק ההון, אך לא השקעה בנכסים בלתי סחירים.

מה שמייחד את שני האשכולות הראשונים הוא שכל חברה מחויבת לפתוח מסלול אחד בכל אשכול.

האשכול השלישי - מסלולי השקעה בניהול אקטיבי:

כל המסלולים שיוצעו כאן ישקיעו גם בנכסים בלתי סחירים.

האשכול הרביעי - מסלולי השקעה אקטיביים עם דמי ניהול משתנים, על בסיס הצלחה.

מסלולים באשכול זה צפויים להיפתח רק בהמשך.

האשכול החמישי, מסלולי אמונה וקיימות - מסלולים שיעוצבו בהתאם לכללי הלכה דתית או השקפת עולם ירוקה:

הלכה, שריעה, קיימות וסביבתי.

בן צבי לוגו
עומר בן צבי

בברכה,

עומר בן צבי 

OMER@BENZVI.BIZ           054-4411730

bottom of page